Privacy & Cookie verklaring

Deze website is een initiatief van :

EXPERTISE VERHOEVEN & VAN DER STUYFT bv
Sint-Jansstraat 21
B-2910 Essen
E-mail : info@expertiseverhoeven.be
Telefoon 03 667 11 75
BTW BE 0438.725.357

1. Waarom deze privacy verklaring?

EXPERTISE VERHOEVEN & VAN DER STUYFT hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil EXPERTISE VERHOEVEN & VAN DER STUYFT u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door EXPERTISE VERHOEVEN & VAN DER STUYFT. Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

EXPERTISE VERHOEVEN & VAN DER STUYFT verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. EXPERTISE VERHOEVEN & VAN DER STUYFT verwerkt enkel identificatiegegevens, met als doel het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, eventuele nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.

Bij een bezoek aan de website van EXPERTISE VERHOEVEN & VAN DER STUYFT worden er geen statistische gegevens ingezameld.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan EXPERTISE VERHOEVEN & VAN DER STUYFT en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt EXPERTISE VERHOEVEN & VAN DER STUYFT zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen EXPERTISE VERHOEVEN & VAN DER STUYFT . We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. EXPERTISE VERHOEVEN & VAN DER STUYFT heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Bij bewijs van uw identiteit als gebruiker, beschikt u over het recht op inzage, correctie of het wissen van uw persoonsgegevens, deze aanvraag gebeurt schriftelijk door een gedateerde en ondertekende aanvraag aan EXPERTISE VERHOEVEN & VAN DER STUYFT. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist zijn of volledig te laten verwijderen indien deze niet meer nodig zijn op contractuele basis.

3. Wij gebruiken cookies

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan geïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten. EXPERTISE VERHOEVEN & VAN DER STUYFT is gevestigd in België en volgt bijgevolg de Belgische wetgeving inzake cookies.

Op deze website worden geen analytische of tracking cookies gebruikt. Er wordt enkel gebruik gemaakt van essentiële cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik van deze website.

U bent u als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen.