Plaatsbeschrijving bij huur laten opmaken

Plaatsbeschrijving bij huur

Een plaatsbeschrijving voor aanvang van huur is een schriftelijke beschrijving van de toestand van het verhuurde goed voor aanvang van de huur. Zulk een plaatsbeschrijving is sinds mei 2007 verplicht, moet zeer gedetailleerd zijn en dient als basis voor de eindcontrole bij einde huur (art 1730 Burgerlijk Wetboek).

De huurder moet bij einde van de huur het verhuurde goed teruggeven zoals hij het volgens de plaatsbeschrijving heeft ontvangen, behalve uiteraard wat het gevolg is van ouderdom, normaal gebruik of overmacht (art 1731 Burgerlijk Wetboek).

Wij stellen bij einde huur de eventuele huurschade vast en werken een minnelijke regeling uit. Onze deskundige plaatsbeschrijvingen bij huur en grondige eindcontroles garanderen de huurder en de eigenaar een correcte en objectieve huurschaderegeling en voorkomt heel wat discussie.

Plaatsbeschrijving bij huur Plaatsbeschrijving bij huur Plaatsbeschrijving bij huur Plaatsbeschrijving bij huur Plaatsbeschrijving bij huur Plaatsbeschrijving bij huur Plaatsbeschrijving bij huur Plaatsbeschrijving bij huur Plaatsbeschrijving bij huur Plaatsbeschrijving bij huur Plaatsbeschrijving bij huur Plaatsbeschrijving bij huur Plaatsbeschrijving bij huur Plaatsbeschrijving bij huur Plaatsbeschrijving bij huur Plaatsbeschrijving bij huur Plaatsbeschrijving bij huur Plaatsbeschrijving bij huur Plaatsbeschrijving bij huur Plaatsbeschrijving bij huur Plaatsbeschrijving bij huur Plaatsbeschrijving bij huur Plaatsbeschrijving bij huur Plaatsbeschrijving bij huur
Klik op de foto's om te vergroten